TŪRISMA OPERATORA LICENCE

CORAL TRAVEL Latvia SIA, Līgumsaistību izpildes garantiju apdrošināšanas polise Nr. 762913429, Derīguma termiņš: 12.04.2023., Apdrošinātājs: AAS Balta, Reģ.Nr. 40003049409, Raunas iela 10, Rīga, LV -1039, Latvija, Tel. +371 67522275, e-pasts: balta@balta.lv, Tūrisma operatora speciālās atļaujas (licences) Nr. T-2021-1

KLIENTU APKALPOŠANAS BIROJS

Coral Travel Latvia


Mūkusalas iela 71, Rīga, LV-1004 T/C Rīga Plaza

Reģistrācijas numurs:
40203293469
PVN maksātāja kods:
LV40203293469
АS Citadele bankas, norēķinu konts
LV24PARX0026890390001
AS Swedbank, norēķinu konts
LV90HABA0551050642679
Tel.:
+371 20370375