Mūsu pārstāvniecības
Noteikumi un nosacījumi

  Tūrista maina:

  • Attiecīgais papildpakalpojums ļauj vienam ceļotājam vienu reizi mainīt viena ceļotāja vārdu un uzvārdu, atbilstoši papildpakalpojuma cenrādim.
  • Papildpakalpojums ir pieejams tikai rezervācijas veikšanas brīdī. Pēc rezervācijas apstiprināšanas papildpakalpojumus nav piemērojams (t.i. to nevar papildus pievienot apstiprinātai rezervācijai).
  • Ja ceļotāja vārda un/vai uzvārda maiņas dēļ ir mainījies izmitināšanas vietas numurs, naktsmītnes veids vai kāds cits tūrisma pakalpojuma līguma noteikums, jaunā rezervācijas cena tiks pārrēķināta atbilstoši izmaiņu veikšanas dienā spēkā esošajām cenām. Pārrēķinātā ceļojuma cena nevar būt zemāka par sākotnējo rezervācijas cenu.
  • Papildpakalpojums nav piemērojams, ja tūrisma pakalpojuma rezervācija tiek veikta mazāk kā 21 dienu pirms izlidošanas.
  • Papildpakalpojums netiek piemērots rezervācijām, kur ceļojumus nodrošina ar regulāriem lidojumiem. Papildpakalpojums netiek piemērots tūrisma pakalpojumiem ar īpašiem noteikumiem. Grupu ekskursijām ir iespējams nodrošināt papildpakalpojumu tikai atsevišķi rakstveidā vienojoties.
  • Nauda netiek atmaksāta ceļotājam, ja ceļotājs neizmanto papildpakalpojumu.
  • Jebkuru izmaiņu veikšanas gadījumā aizliegts mainīt pieaugušo tūristu kopējo skaitu un vismaz vienam tūristam ir jāpaliek nemainīgi, pretējā gadījumā, ja visi rezervācijā esošie tūristi tiek nomainīti uz citiem ceļotājiem, tad automātiski tiek uzskatīts, ka sākotnējā rezervācija tiek izbeigta pēc Tūristu iniciātīvas un tiek piemēroti anulācijas noteikumi.

  Celojuma paketes izmaiņas:

  • Attiecīgais papildpakalpojums ļauj vienu reizi, bet ne vēlāk kā 21 dienu pirms izlidošanas, mainīt viena ceļotāja vārdu un/vai uzvārdu, izbraukšanas datumu, ceļojuma ilgumu, viesnīcu, numura veidu un/vai virzienu, bet ne ceļojuma sezonu.
  • Papildpakalpojums ir pieejams tikai rezervācijas veikšanas brīdī. Pēc rezervācijas apstiprināšanas papildpakalpojumus nav piemērojams (t.i. to nevar papildus pievienot apstiprinātai rezervācijai).
  • Papildpakalpojums neattiecas tikai uz aviobiļešu iegādi.
  • Pēc papildpakalpojuma izmantošanas rezervācijas cena tiek pārrēķināta atbilstoši papildpakalpojuma izmantošanas dienā spēkā esošajām cenām. Pārrēķinātā ceļojuma cena nevar būt zemāka par sākotnējo rezervācijas cenu.
  • Papildpakalpojums piemērojams tikai tad, ja attiecīgais pakalpojuma sniedzējs ir apstiprinājis izmainīto rezervācijas datumu/istabas tipa/viesnīcas maiņu. Ja izmaiņu veikšana nav iespējama trešās personas dēļ, ceļotājam var tikt piedāvāta alternatīva. Nauda par papildpakalpojumu šādos gadījumos netiek atmaksāta.
  • Pēc papildpakalpojuma izmantošanas pieaugušo ceļotāju kopējais skaits rezervācijā nedrīkst tikt mainīts un tam ir jāpaliek nemainīgam. Papildpakalpojums ļauj mainīt vārdu un/vai uzvārdu tikai vienam ceļotājam.
  • Papildpakalpojums tiek piemērots visiem rezervācijā iekļautajiem ceļotājiem, t.sk. iegādājoties papildpakalpojumu tā gala summa tiek aprēķināta atbilstoši ceļotāju kopējam skaitam.
  • Papildpakalpojums netiek piemērots rezervācijām ar viesnīcām ar stingru atcelšanas politiku. Viesnīcu saraksts atrodams CORAL TRAVEL Latvia SIA
  • Papildpakalpojums netiek piemērots rezervācijām, kur ceļojumus nodrošina ar regulāriem lidojumiem. Papildpakalpojums netiek piemērots tūrisma pakalpojumiem ar īpašiem noteikumiem. Grupu ekskursijām ir iespējams nodrošināt papildpakalpojumu tikai atsevišķi rakstveidā vienojoties.
  • Nauda netiek atmaksāta ceļotājam, ja ceļotājs neizmanto papildpakalpojumu.

  Neparedzētās izmaiņas:

  • Attiecīgais papildpakalpojums tiek nodrošināts, ja ceļotājs nav iegādājies papildpakalpojumu „Ceļojuma paketes“ izmaiņu veikšana, bet vēlas mainīt izlidošanas datumu, ceļojuma ilgumu, viesnīcu, numura veidu, bet ne virzienu vai ceļojuma sezonu.
  • Papildpakalpojums nav pieejams mazāk kā 14 dienas pirms izlidošanas.
  • Papildpakalpojums attiecas tikai uz CORAL TRAVEL Latvia SIA čārterlidojumiem.
  • Papildpakalpojums netiek sniegts tikai aviobiļetēm.
  • Pēc papildpakalpojuma izmantošanas rezervācijas cena tiek pārrēķināta atbilstoši papildpakapojuma izmantošanas dienā spēkā esošajām cenām. Pārrēķinātā ceļojuma cena nevar būt zemāka par sākotnējo rezervācijas cenu.
  • Papildpakalpojums piemērojams tikai tad, ja attiecīgais pakalpojuma sniedzējs ir apstiprinājis izmainīto rezervācijas datumu/istabas tipa/viesnīcas maiņu. Ja izmaiņu veikšana nav iespējama trešās personas dēļ, ceļotājam var tikt piedāvāta alternatīva. Nauda par papildpakalpojumu šādos gadījumos netiek atmaksāta.
  • Pēc papildpakalpojuma izmantošanas pieaugušo ceļotāju kopējais skaits rezervācijā nedrīkst tikt mainīts un tam ir jāpaliek nemainīgam.
  • Papildpakalpojums tiek piemērots visiem rezervācijā iekļautajiem ceļotājiem, t.sk. iegādājoties papildpakalpojumu tā gala summa tiek aprēķināta atbilstoši ceļotāju kopējam skaitam.
  • Papildpakalpojums netiek piemērots rezervācijām ar viesnīcām ar stingru atcelšanas politiku. Viesnīcu saraksts atrodams CORAL TRAVEL Latvia SIA
  • Nauda netiek atmaksāta ceļotājam, ja ceļotājs neizmanto papildpakalpojumu.
  • Ja rezervācijas datumi tiek pārcelti uz:
   • Vēlākiem datumiem, tad paliek spēkā sākotnējās rezervācijas apmaksas un atcelšanas noteikumi;
   • Agrākiem datumiem, tad stājas spēkā jauni apmaksas un atcelšanas noteikumi, atbilstoši jaunās rezervācijas datumiem.